شرایط و قوانین خرید اقساطی

  • کارمزد فروش اقساطی 3 درصد است.
  • در صورتی که مبلغ پیش پرداخت کمتر از ۵۰ درصد کل خرید باشد یا مدت زمان بازپرداخت بیشتر از ۶ ماه باشد، مقدار کارمزد برابر 5 درصد خواهد بود.
  • حداکثر مدت زمان بازپرداخت خرید اقساطی ۱۲ ماه است

جزییات خرید اقساطی

مدت زمان کل اقساط (حداکثر ۱۲ ماه) 0 ماه
درصد سود 0 %
مبلغ پرداخت نهایی
0 تومان
کارمزد کل
0 تومان
مبلغ سفارش
0 تومان

جدول پرداخت قسط ها

قسط مبلغ کارمزد